clip
125 godina MATF
Tokom ove školske godina biće obeležena 125-godišnjice Matematičkog Fakulteta nizom prigodnih aktivnosti. Preliminarni program proslave je sledeći:

 • Od 18. decembra - 20. decembra 1998. Simpozijum posvećen 125-godišnjici Matematičkog fakulteta i 190 godina Prve Matematičke škole pod nazivom "Savremeni tokovi Matematičkih nauka".
  • Na Simpozijumu će predavanja držati inostrani naučni radnici i istaknuti istraživači Fakulteta.

 • 21. decembar 1998. u 11:00, Dom Sindikata, Velika sala - Svečana Akademija povodom proslave Dana fakulteta.
  • a). Ovim povodom u pripremi je monografija "125 godina Matematičkog fakulteta - 190 godina Prve matematičke škole" i

 • Tokom marta i aprila 1999. godine na Kolarčevom Univerzitetu održaće se prigodna serija predavanja, a u okviru proslave Dana studenata - 4. aprila biće organizovana Smotra studentskih radova.
    POČASNI ODBOR:

    prof. dr M. Bojić - Potpredsednik Vlade Srbije
    Predsednik Počasnog odbora
    prof. dr J. Todorović- Ministar prosvete
    prof. dr B. Ivković- Ministar za nauku i tehnologiju
    prof. dr A. Despić- Predsednik SANU
    prof. dr J. Purić- Rektor Univerziteta u Beogradu
    prof. dr M. Božić- Gradonačelnik grada Beograda
    prof. dr D. Drašković- Predsednik Upravnog odbora Matematičkog fakulteta
    prof. dr N. Bokan- Dekan Matematičkog fakulteta    ORGANIZACIONI ODBOR:

    prof. dr S. Prešić- Predsednik Organizacionog odbora
    prof. dr Ž. Mijajlović
    prof. dr S. Milanović
    prof. dr M. Kuzmanoski
    prof. dr S. Šegan
    prof. dr P. Mladenović
    prof. dr N. Bokan    TEHNIČKI ODBOR:


    dr N. Mitić - Sekretar ( nenad@matf.bg.ac.yu )
    Lj. Starinac-Marić - Sekretar ( starinac@matf.bg.ac.yu )
Kontakt adresa: matf@matf.bg.ac.yu